„Džiugo“ gimnazijai – knygos nuo „Žemaitijos pieno

„Žemaitijos pieno“ bendrovė, prisijungusi prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos akcijos „Knygų Kalėdos“, Kūčių išvakarėse padovanojo Telšių „Džiugo“ gimnazijos bibliotekai vertingų knygų.

Į kalėdinį rytmetį, surengtą skaitykloje, kur būriavosi pedagogai, atvyko „Žemaitijos pieno“ personalo ir teisės direktorė Rigilda Banienė, gamybos direktorius Ramūnas Dargis ir mokymų vadybininkė Kristina Sutkienė. Jie pasveikino gimnazijos bendruomenę su didžiosiomis metų šventėmis ir knygas perdavė direktoriui Mindaugui Sabaliauskui.

Švietimo įstaigos vadovas padėkojo „Žemaitijos pienui“ už dėmesingumą gimnazijai ir dovanotą grožinę literatūrą, kuri prisidės prie moksleivijos saviraiškos ugdymo, o kai kam galbūt suvaidins didžiulį vaidmenį gyvenime.

Šventinį žodį tarė ir nuolatinis tokių renginių svečias kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, pakviesdamas visus susikibti rankomis ir sukalbėti bendrą maldą. Pašventinus kalėdinį stalą, buvo laužomas kalėdaitis ir juo dalinamasi. Jauki šv. Kalėdų dvasia tvyrojo nemažame pedagogų būryje, kur mezgėsi nuoširdus pokalbis.

Kalėdinė akcija „Knygų Kalėdos“ vyksta nuo šių metų lapkričio 14 iki 2017-ųjų sausio 6 dienos. Ji jungia beveik 3000 bibliotekų, o per penkerius metus šiems kultūros židiniams padovanota apie 170 tūkst. knygų. Džiugu, kad tarp jų bus „Žemaitijos pieno“ bendrovės dovanotų leidinių moksleivijai.