Bendra informacija apie akcijas

ISIN kodas LT0000121865 
Trumpinys ZMP1L 
Sąrašas/segmentas  BALTIC SECONDARY LIST
Issuer  Žemaitijos pienas (ZMP)
Nominali vertė 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 48 375 000
Listinguojamos emisijos dydis (vnt.) 48 375 000
Listingavimo pradžios data 13.10.1997 
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis (vnt.)
46 304 379 vnt.
Bendrovės valdomas akcijų kiekis
2 070 621 vnt.

Pagrindiniai akcininkai (>5% kapitalo) 17.07.2017
Akcininkai Kapitalo dalis (%)
Algirdas Pažemeckas 30,27%
Danutė Pažemeckienė 30,27%
AB "Klaipėdos pienas 6,00%