KOKYBĖS IR MAISTO SAUGOS POLITIKA

Tai suprato jau ne vienas, kad geriausias –  ŽEMAITIJOS PIENAS!

 

VIZIJA: Išsaugant Žemaitijos krašto produktų gamybos tradicijas, kurti skanius ir unikalius produktus,  kurie atstovautų Žemaitijos krašto kultūrą ir stilių pasaulyje, kaip garantą naudojant kokybės ženklą „Pagaminta Žemaitijoje“.

 

ŽEMAITIJOS PIENO  įmonių grupės
 

TIKSLAS: Rinkos sąlygomis Sukurti ir išsaugoti savo Pirkėją, augti kartu su Pirkėju. Kurti produktus, kuriuos mielai renkasi ir vaikai!

 

SIEKIANT ŠIŲ TIKSLŲ, PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

 • Užtikrinant gaminių kokybę ir saugą, atitikti įmonei taikomus teisės aktų ir kitų norminių dokumentų bei suinteresuotų pusių reikalavimus.
 • Tausoti aplinką mažinant medžiagų bei energijos sąnaudas visuose gamybos etapuose.
 • Garantuoti maisto saugą tiekimo grandinėje nuo žaliavos priėmimo iki galutinio produkto pateikimo vartotojui.
 • Nuolat tobulinti gamybos technologiją bei produkciją.
 • Laiku aprūpinti vartotojus ir klientus visaverčiais, kokybiškais ir saugiais maisto produktais. 
 • Atidžiai ir kompetentingai tirti mūsų vartotojų reikmes ir operatyviai reaguoti į pokyčius.
 • Nuolat gerinti integruotos maisto saugos ir kokybės vadybos sistemos (IMSKVS), atitinkančios pirkėjų, prekybos tinklų bei tarptautinių standartų ISO22000, FSSC22000,  BRC, rezultatyvumą.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją ir sąmoningumą, užtikrinant darbuotojų atsakomybę už produktų saugą ir kokybę, atliekamas pareigas ir kompetenciją.

 

BENDROVĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • Gerinti darbo sąlygas ir diegti modernią gamybos įrangą bei technologijas.
 • Skirti pakankamai išteklių organizacijos verslo tikslų, kokybės ir maisto saugos politikai įgyvendinti.
 • Gerbti kiekvieno darbuotojo orumą ir pripažinti jo įnašą į sėkmingą bendrovės darbą.
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir skatinti juos siekti kuo aukštesnių rezultatų. 
 • Kasmet peržiūrėti kokybės ir maisto saugos politiką, kad ji nuolat išliktų nepriekaištinga.
Algirdas Pažemeckas
Valdybos pirmininkas
2015 04 30